Sõltumatud ja kangekaelsed lapsed on tõenäolisemalt rikkad

post-title

ResearchGate veebisaidil avaldatud uuringu tulemuste kohaselt on tugeva iseloomuga lastel, kes rikuvad reegleid ja trotsivad autoriteeti, suuremad võimalused saavutada professionaalne edu ja seega majanduslik edu nende tulevase elu jooksul.

Spetsialistid Marion Spengler, Rodica Damian, Martin Brunner ja Oliver Lüdtke viisid läbi uuringuid 12-aastaste õpilaste omaduste ja käitumise kohta, kes väidavad, et nad prognoosivad 40 aastat hiljem töö edukust, ületades õpilaste IQ ja sotsiaalmajanduslikku seisundit. vanemad



768 inimese valimiga, mis algas 1968. aastal, jõudsid teadlased järeldusele, et nooremate õpilaste mõned tunnused, nagu eeskirjade rikkumine ja vanemliku võimu vaidlustamine, olid otseselt või kaudselt seotud nendega, kes saavutasid professionaalse edu ja muidugi , selle majanduslik tuletisinstrument.

Samuti määrati kindlaks, et lastel võib takistus olla klassiruumis konkurentsivõimelisem ja kõrgemate klasside saavutamine; Lisaks nõudis nende nõudmine läbirääkimisi lepingute üle, mis annavad suuremat kasu palkade ja hüvitiste osas.

Suspense: My Dear Niece / The Lucky Lady (East Coast and West Coast) (Veebruar 2021)


Top